16.2.24

Търсех себе си, за да не се намеря отново.

из писмо на А.