Януари, У. К. Уилямс

6.1.23

оригиналътПак отвърщам на трихордните вихри,

свирещи насмешливи хроматични квинти

по моя прозорец.

Свирете по-силно!

Не ще успеете. По-

здраво се държа за своите думи, колкото по-

силно ме викате.

А вятърът,

както преди, свири умело

своята насмешлива музика.