Денят е дълъг, Jane Hirshfield

5.1.23


Денят е дълъг

до пладне.

Тогава умира.


Капки от вчера още проблясват

в косите ми.


Не зная какво е времето.


Все не го намираш.

Но го губиш.