17.11.22

Как да се държим с човека зад поета, когото не харесваме? 

Много знаеш, вчерашно милодневниче.