28.11.22

Казва да не го измъчвам.

Да изчакам да поспи и тогава

да седнем и да почнем да солим.