Знакът на Сосюр

20.8.22

Затварям очи и мълча.

Време е да не попивам нищо и думите

сами да се измислят,

да никнат зелени.

Истината е следствие на езика.

Казвам невидима и ставам.

Казвам трева и я стъпквам.