28.8.22

Ставам още преди слънцето да докосне прозорците на блока отсреща, няма 7 (а понякога няма и 6). После гледам Сава до мен около 20 мин.

Непоносимо нежно е.

После кафе, книга, градина. Живи сме.