25.1.22

Намирам картичка на северното сияние в Исландия в неотваряна от години детска книжка. 

Кой ми я даде? Откъде знае какво сънувам?