20.1.22

Докато го будя, си мисля: "Дано някой ден човекът, който го обича, да не иска да го промени." Както майка му.