Балада за Само и Докато, Ребека Елсън

28.1.22


Въпреки че от умора скоро ще капна,
само още нещо трябва да отметна.

да забърша стълбите, да хвърля боклука,
влажното пране да прибера на сухо.

Работата на жената никога не свършва:
затова започнатото ще довърша.

Но само едно не ми е достатъчно.
С докато ще станат три задачите.

Още малко мога да вмъкна със само.
(Простете, само да премета ми остана.)

На работа е същото като вкъщи.
Сметки, писане, телефонни срещи...

Но не може все да е така.
За днес приключих с всичките дела.

Нека Докато е нещо извън мене -
като земната ротация, морското вълнение.

Нека само да съм нейде до вода,
да прехвърлям камъчета от ръка в ръка.