22.10.21

Ако ме учиш на умиране,

дано ръката ти е лека.

Последният ми спомен е как

се притискам до децата си и чувствам

сърцата им, как светът ми прелива.

Вълната ме залива цялата, чувство, 

подобно на болката.

Пет години плувах към кея,

на който блестеше спасение.

Виждам се цялата. Това значи е кеят.