23.10.21

Той ядеше ябълките докрай.

Никой не би повярвал, че е имало ябълка.