19.10.21

Всички тези скали пред нас,

всички озъбени истини. 

Времето, отлюспено, сребрее в пръстта,

назад и обратно към мечтата за време.