преводач

15.3.21

Не мога да те стигна,

тегна тежка зад гласа ти,

тътря отеснели гласни,

трупам версии и раждам

трудно. Ехо съм

съм...

съм...

съмнявам се, че мога

да посадя тревога-

та си тук до твоята,

че двете могат да 

растат, а не да се погубват,

съмнявам се, че мога

мога...

мога.