15.3.21

Слънцето троши кости в пръстта.

В тъмната си стая бялото има възможност да бъде

всички цветове, от които е съставено.