29.11.19

Днес тъмното маркира мястото,
където ще порасне мъничко крило.
———
Защото другият винаги съм аз.
————
Задачата на зрелостта е да удържаме всичко, което сме.