28.11.19

Болката ми се обръща към мен:
от месеци ме тътриш и търпиш
нещото, което се надига.
Но аз съм соматичен мускул,
който се усеща само в действие,
в нападите на истината и лъжата.
Гърдата и гърбът са само езито
и турато на пожара, в корема му
е щурм-унд-дрангът на света.