woman,

5.12.19


Woman, tell them
you're a mile high
above your deadcrush
first you tessellated
then you quarreled
and you went barefoot in the park
you now know that into the red
it's somewhat soothing
and your mistakes were made for you

Слушах много повече книги, отколкото музика тази година. И в кратките моменти, в които не избирах тишината, бях с Нора Джоунс, Агнес Обел, Ханиа Рани, Джеймс Блейк...
Каква бърза година! Колко по-ясни виждам контурите на смъртта! И как все още не мога да спра и да наблюдавам, заета от личните си битки.
Музиката тук е
Музиката тук е.