25.11.19

До Гери от метрото!
Благодаря ти! Бъди щастлива!