30.6.19

Детонираш!
Каза ми веднъж диригентката. Оттогава свързвам свободата с експлозии. Бях отпуснала юздата на гласа си, движението му се е усетило далеч пред мен, право в безжалостните ѝ уши. Не знам  защо сега се сещам за това. Една- единствена фалшива нота, едно мъничко аз.