elles

5.4.18

добре те разбирам, сладка центробежност
това е чудото на всеки кръг, живял задълго във триъгълник