подарък

6.4.18

Благодаря, че ми я даде.
Тази светлоока честност,
на тясното ѝ гръбче - анаграма,
на пръстите - прозрачна тайна,
от корените на косите ѝ
нови корени растат.