как се прави експлозив

5.4.18

свързваш двата края на една история
и чакаш