31.1.18

Взряна в своята мъка, никога не се замислих колко мъка си изпитал ти.