29.1.18

Правото ти да мълчиш за това е също толкова уместно, колкото правото да говориш.
Може би е мит, че истината винаги излиза наяве, че всичко завършва справедливо и suum cuique. В живия живот малко неща зарастват добре и изцяло, и сигурно така трябва.