1.2.18

Погледнат отдалеч, изглеждаш заплашителен. После образът омеква и се разнежва в бърза, щурмуваща усмивка.
Аз също се усмихвам като теб, но по-бавно, по-дълго. Погледната отдалеч, изглеждам уплашена.