28.8.17

Например, морето е излекувало неща, които още не се бяха случили - като безмълвната ампутация на старото. Макар да е ясно, че празното място винаги ще личи.
Изведнъж тя започва да се сънува рaзцъфнала като тропически плод. С по-пищна плът, с течащи сокове и нито един мъж, който да ѝ се любува. Напротив - гледа се в огледало и се любува сама на себе си. Мъничко се и страхува.
Сега разбира много по-добре.