послепис с коприна

30.8.17

Спокоен съм
защото малкото което имам
е правото ми на последна дума
Г. Господинов

Отварям скоба тук, за да поставя думата,
последната, на тръгване.