28.8.17

Сънувах твои снимки от самолет. Отлиташе и се сбогувахме. Остави ми облаци, па̀ра.