урок

1.6.17

за пръв път казвам поумнях вместо остарях