чиста

1.6.17

морето морето
изтласква ме като (пре)раждане
към едно по-чисто аз