1.6.17

ами ако започне да ми харесва да държа ножа от правилната страна?
само ще разделям, разделям, разделям
(повторението е важно)
без да се обръщам назад да видя дали някой ръкопляска