визуален мит

23.5.17

фрагмент от жена
нещо излетяло от себе си
със сянка, която единствена
стои на земята