23.5.17

така гъвкава, любима моя,
преминаваш от нежна пара
в шепата ми - твърда плът
на цвят си жълта
на вкус червена
а звукът ти бял е
като морска пяна