23.5.17

Накрая ще си уморена, костите ще те болят, а когато заставаш на слънце, от теб ще се вижда само коса.