4.5.17

тиктака нещото отвътре
не знам дали ще избухна
или ще изтека като минало време