III

3.5.17

подаде я и каза
обецата ти
сякаш многоточието се налагаше
сякаш имаш нещо за довършване
сякаш ме молиш за нещо сладко
преди лягане