III

3.5.17

ти казваше
обецата ти
сякаш многоточието се налагаше
сякаш нещо имаш за довършване
сякаш ме молиш за нещо сладко
преди лягане