4.5.17

Розовият ръб на небесната рокля
се повдига бавно, за да се оголи
хълбокът на планината.
Остава влажна следа подир всяка целувка.