1.3.17

Но не сега.
Ще се кача в кола.
Ще дръпна пръстите си от съединителя и ще потегля плавно
и бавно напред.
Ще се отпусна и ще пусна музика
и климатик,
и ще запея с цяло гърло.
Сигурно ще завали и ще знам къде да натисна за дълги, къде - за чистачки.
Но не сега, 
защото през прозорците ми все ще влязат спомени.