6.3.17

Не знам къде си. 
Тук някъде беше.
Тук беше.