1.3.17

солена съм отвън и отвътре
всеки ден пия това
което остана