17.3.14

на света му растат зъби
да може да къса от мен метафори
украса
време за себе си
но какво пък като за мен е цялото
Негово внимание