въпроси

17.3.14

защо не можеш поезията на другите?