17.3.14

напъхана в колата
напъхана в паркинга
гледам смаляващите се криле на самолет
човекът винаги иска да е другаде някъде