16.12.13

прекрасни са зениците ти в мрака
две краища на два свята
или начала