16.12.13

хруска пътят към теб
познава ме, знае как криволича
настигам с препятствия
всичката ти топография
твоята шир и пшеничните ти окончания
настигам те