16.12.13

ръцете ти
тези дракони
които бранят принцесата от проклятия
бавни вкочанени зимни дни
и най-вече от принцесата