10.12.13

дали
дали ще направя всичко за теб
ще ти стягам ли около врата
ще успея ли да те пусна когато поискаш
незнанието смазва