27.11.12

Ти беше предначертал да се влюбя в теб
и да не сложа точка. В едно и също обещание
те кроя и режа всяка вечер. Минават години -
после, скоро и след малко са все по-далече.
Сложи ми знак за внимание.