27.11.12

една жена иска да бъде попитана как е
да я попиташ с очи,
да я послушаш 3 дълги секунди,
да я прегърнеш, ако това се наложи,
или да я пратиш на фризьор.

но поне я попитай.